INDHOLD

 

Kirkegårdens ordensbestemmelser

Valg af gravsted

OM FELDBORG KIRKE

http://www.viborgstift.dk/maanedens-kirke/feldborg-kirke-marts-2007.html
http://www.viborgstift.dk/maanedens-kirke/feldborg-kirke-marts-2007.html
 

Feldborg Kirke blev grundlagt i 1890, hvor 57 mennesker kautionerede for bygningen af et kapel. Disse kautionister ejede kapellet indtil 1934, hvor det blev overdraget til folkekirken.

Kapellet blev samme år godkendt som Feldborg Kirke. Tårnet er bygget i 1962 og kirken blev samtidig restaureret. Alterpartiet og prædikestolen er fra 1973 hvor man også udvidede kirken med et menighedslokale. Kirkens vægtæpper og miniaturekirken er fra Feldborg Kirkes 100 års jubilæum i 1990.

 

 

 

Kirken er beliggende på Bredgade 41, Feldborg.

 

 

Kirkerummet
Karnap til venstre
Karnap til højre
Alterparti lukket
Alterparti åbent
Feldborg Kirke 2012

Efter salg af præstegårdsjord i Haderup var der midler til større ombygning af kirken i 2012.

Ombygningen indebar udvidelse med dåbsværelse og handicaptoilet i tårnpartiet.

I kirkerummet blev loftet hævet til kip og malet i lyse nuancer som gør kirkerummet lyst og venligt - nye lysekroner/væglamper fra Okholm Light og gulvet har fået lyse klinker.

Koret blev udvidet med to karnapper i glaskunst - henholdvis fra det gamle og det nye testamente - udført af den kendte glaskunstner Adi Holzer ligeledes er alterpartiet udfærdiget med tofløjet alterbilled. I sidevinduerne er isat glasmosaik.

Til toppen

KIRKEGÅRDENS ORDENSBESTEMMELSER

1. Kirkegården er altid åben.

2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravstedet må kun udføres inden for normal arbejdstid.

4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes og gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

6. Kirkegården dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.

11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttet eller fjernes.

12. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravstedet eller andre arealer.

14. Bænke kun må opstilles på gravstederne med kirkegårdens samtykke.

15. Hund skal føres i snor.

16. Lyskæder og alle former for El og solcellelamper og apparater er ikke tilladt på kirkegården.

17. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelser af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

VALG AF GRAVSTED

Valg af gravsted:

Besigtigelser og vejledning ved valg af gravsted, sker i samråd med graveren efter forudgående aftale.

Graver for Feldborg Kirkegård: Aksel Lynge Andersen, Skovvænget 81, 7540 Haderup mobil 61740296.

Prislister rekvireres hos graveren.

Begravelse af medlemmer af folkekirken er gratis.

For ikke-medlemmer af folkekirken er takstmæssig sidestillet med valgmenighedsmedlemmer.