MENIGHEDSPLEJENS AFLASTNINGS- OG BESØGSTJENESTE

Hvad kan vi tilbyde og hvem er vi?

Igennem aflastning og besøgstjenesten kan vi tilbyde, at støtte og aflaste pårørende, der passer langvarigt syge og døende i eget hjem. Vi giver den pårørende mulighed for, at kunne koble fra nogle timer. Vi kan også tilbyde samvær/besøg hos mennesker, der er alene, syge og/eller ensomme.

 

Tilbuddet gælder hjem i Aulum, Hodsager, Haderup og Feldborg sogne og er et supplement til den støtte, det offentlige hjælpesystem tilbyder. Vi udfører altså ikke egentlige plejeopgaver.

Vi tilbyder aflastning eller besøg i hjemmet efter aftale i op til 3 timer én gang om ugen, og vi ønsker at være til stede på hjemmets betingelser.

Hvem er vi?

De frivillige er modne og motiverede mennesker med folkekirkelig baggrund, der modtager undervisning og vejledning flere gange årligt. De har tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger.

 

Hvem kan kontakte aflastnings- og besøgstjenesten?

Mennesker der enten er syge, alene og/eller ensomme, familien, pårørende, venner, hjemmeplejen, praktiserende læger, sygehuse, præster, alle, efter aftale med hjemmet.

Yderligere oplysninger, samt aftale om besøg kan fås ved henvendelse til.

 

Linda Bakbo Laursen          Lilly Hedegaard            Ragna Kjær Nielsen      

Karupvej 10,                        Yllebjergvej 12,            Markedspladsen 14,

Haderup                                Hodsager                      Aulum

Tlf. 97 456197                      Tlf. 97 476200             Tlf. 97 472483

NYT TILTAG HOS MENIGHEDSPLEJEN

Menighedsplejen har etableret en ordning med feriehjælp, så økonomisk vanskeligt stillede familier kan komme  en uge på ferie, som er betalt at Folkekirken Feriehjælp.

De er et projekt under Samvirkende Menighedsplejer, og primært finanseret af Arbejdsmarkedets Feriefond. Menighedsplejen har fået tlldelt en kvote på 3 familier hos Folkekirkens Feriehjælp. Menighedsplejen har kontakt med lærer Helle Iversen, som har ledsaget familie fra Nørrelands Kirken i de sidste to år. Helle har lovet at være kontaktperson selv eller tæt samarbejdspartner, hvis en anden familie fra menighederne kunne tænke sig opgaven. Nu går den målrettede planlægning med at finde egnede familier i gang.

Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne.